Publicerad den

Fakta och myter om Ischias – del 1 av 3

I serien om ischias finns tre delar:

 1. Fakta och Myter om Ischias, huvudartikeln
 2. Behandling av ischias
 3. Övningar för ischias

Ryggsmärtor är kanske den vanligaste fysiska orsaken till sjukskrivning från arbetet idag, allra vanligast är ländryggsbesvär/ländryggssmärta. Både tränande personer och icke-tränande får det troligen förr eller senare. Orsakerna är dock lite olika.

Jag kommer skriva om några av de vanligaste orsakerna under några artiklar här. Idag är rubriken Ischias, som sammankopplas med många ländryggsbesvär. Jag kommer skriva om hur du kan förebygga (prehabträning och vardagstips) och vad du bör göra om du ändå får ont (behandlingar och rehabträning).

Ischiasnervens anatomi (eng: sciatic nerve, latin: nervus ischiadicus)

Ischiasnerven är kroppens längsta och största nerv och har en diameter lika bred som ditt pekfinger på det bredaste stället. Den urspringer från nivå L4-S3, dvs. från ländryggen (L4 och L5) och korsbenet (S1, S2 och S3) och går via delar av skinkan (under m. Piriformis), ner på baksidan av låret och ända ner till hälen samt fotens ovansida. Den kommer alltså ut från fem nivåer i ryggraden och korsbenet, sammanflätas till en stor bunt under korsbenet, följer baksida lår (hamstrings) och förgrenar sig i två huvudnerver strax ovanför knäet, nämligen i Tibialisnerven ( n.Tibialis) och Peroneusnerven (n. Peroneus).

Förenklat kan man säga att Ischiasnerven styr muskler och känsel i delar av skinkan, hela baksida lår, hela underbenet (utom insidan av vaden) och nästan hela foten.

Ischias symptom

Om du har ”ischias” så har du symptom, ofta smärta, längs med ischiasnervens utbredning, dvs. områdena som beskrevs i förra stycket. Du kan ha ont hela vägen ner eller enbart i vissa delar. Det är vanligt att du även har ont där ischiasnerven urspringer, dvs. i ländryggen/ryggslutet.

Andra symptom kan vara krampkänsla (t ex i baksida lår eller vad), svagare muskler i benet, domningar, känselbortfall och påverkan på reflexer. Du kan ha svårt att stå på tå respektive gå på hälarna. Ischiassmärtan kan påverka nattsömnen.

Om man googlar på ”ischias” så skrivs det om ”äkta ischias” respektive ”falsk ischias”, vilket är lite tokigt. En del anser att ”äkta” orsakas av diskbråck och ”falsk” av andra orsaker. Men har man ont längs ischiasnerven, så är det ”ischiassmärta” man har, oavsett orsak.

Ischiasnerven (gul i bilden) urspringer från ländryggen och korsbenet och sammanflätas till en stor bunt under korsbenet, följer baksida lår och förgrenar sig i två huvudnerver strax ovanför knäet, nämligen i Tibialisnerven och Peroneusnerven.
Ichiasnerven delar sig i två huvudgrenar strax ovanför knäet. Här ser du Peroneusnerven som styr muskler och känsel i ffa framsidan av underbenet (utom insidan av vaden) och delar av foten.
Ichiasnerven delar sig i två huvudgrenar strax ovanför knäet. Här ser du Tibialisnerven som styr muskler och känsel i ffa vaden (utom insidan av vaden) och delar av foten.

Nervsmärta

Du som har haft nervsmärta, glömmer det aldrig! Har du inte varit drabbad, så kan det vara svårt att föreställa sig hur ont det egentligen kan göra. Smärtan i sig kan också påverka ditt normala rörelsemönster, vilket i sin tur kan förvärra besvären. Nervsmärta kan upplevas på många olika sätt. Det kan kännas strålande, brännande, svidande, molande, stickande, tryckande, isande, skärande. Ofta upplever den drabbade flera av dessa samtidigt eller vid olika tillfällen. Smärtan kan också flytta på sig från ett område till ett annat längs med nerven. Ibland kan man uppleva sekundkorta hugg, nästan som en elektrisk stöt. Smärtan kan också komma och gå i perioder.

Man hoppas kunna behandla nervsmärta mer framgångsrikt framöver och intensiv forskning på detta område pågår.

Vad är den bakomliggande orsaken till ischiassmärta?

Vid ischiassymptom är det viktigt att ta reda på vad det är som orsakar symptomet. Att nerven är påverkad/irriterad kan bero på både en mekanisk och/eller en kemisk retning som uppstått på grund av till exempel nedsatt rörlighet i ländrygg och bäckenleder, diskbråck, förträngning i ryggraden eller kotglidning. Jag kommer att beskriva diskbråck och kemisk retning utförligt i ett annat inlägg.

De vanligaste orsakerna kan vara en eller flera av dessa:

 • felbelastning eller överansträngning i ryggen (t ex. för mycket, för snabbt, för ofta)
 • olika längd på benen
 • gamla skador i knän eller fötter
 • problem med nedsjunken hålfot
 • ovana rörelser, t ex snöskottning
 • stillasittande arbete & sittande livsstil
 • dålig hållning
 • diskbråck
 • graviditet (extra påfrestningen av ländrygg och bäcken kan orsaka ischias)
 • spinal stenos (förändringar/pålagringar i ryggraden kan minska utrymmet för nerverna och kan därför orsaka ischias)
 • trauma
 • trycket från en plånbok i bakfickan

Vad kan du göra själv när du fått ischiassmärta/symptom?

 • OBS! Om du förlorar förmågan att kontrollera urin och avföring eller får känselbortfall längs skrev och insida lår så ska du omedelbart åka till akutmottagning för utredning.
 • Sök hjälp med diagnos och behandling hos leg. Sjukgymnast, Naprapat, Kiropraktor eller läkare.
 • Allt som inte gör ont eller ökar dina symptom (har du konstant smärta, så undvik det som ökar symptom). Vissa kan gå eller jogga, andra kan inte göra ”något”. Lyssna och lita på kroppens signaler.
 • Om möjligt, håll igång cirkulationen genom att röra på dig på sådant sätt att det inte gör ont (eller ökar smärta, se ovan).
 • Stå upp med god (stolt, lång) hållning eller ligg ner när du inte rör på dig (rak kropp med raka ben är troligen mest avlastande).
 • Tips på bra (p)rehabövningar kommer i mitt nästa inlägg. Om de passar just din rehab, bör du fråga din behandlare. Det som inte gör ont, är alltid ok att göra…

Vad bör du undvika att göra själv när du fått ischiassmärta/symptom?

 • Undvik att sitta (detta trycker på ischiasnerven och kan öka symtomen) så långt som möjligt.
 • Stretcha inte! Tyvärr är detta ett vanligt förekommande råd vid spända muskler. En spänd muskel är inte orsaken till ditt problem. Den är ett symptom på en underliggande orsak. Om du inte spänner/aktiverar en muskel för att upprätthålla din hållning eller utföra en rörelse, så är muskeln spänd för att skydda något som t ex nerv, inre organ eller vid stress. En irriterad nerv vill alltså inte bli töjd (stretchad) eller utsättas för tryck (t ex ischiasnerven vid sittande). Då Ischiasnerven går i samma riktning som bl a Piriformis (säte), Hamstrings (baksida lår) och vadmusklerna, kan du alltså inte töja dessa muskler utan att samtidigt töja Ischiasnerven.
 • Undvik även all massage, massage/tryck med tennisboll/rulle etc. samt triggerpunktsbehandling vid ischiassmärta/symptom. Dessa behandlar symptomet (spänd muskel) med tryck eller töj. Vilket kommer att irritera nerven ännu mer.

Myter och sanningar om ischias? 

 1. Att det skulle finnas ”äkta ischias” respektive ”falsk ischias” dvs. en del anser att ”äkta” orsakas av diskbråck och ”falsk” av andra orsaker. Har man ont längs ischiasnerven, så är det ”ischiassmärta” man har, oavsett orsak.
 2. Att det går att stretcha sig fri från ischiassmärta och strama muskler. En irriterad nerv blir ännu mer irriterad vid drag eller tryck (t ex. sittande). Du kan förlänga läkningstiden genom stretching, då nervens återhämtningstid även beror på hur lång/stor påfrestningen varit.
 3. Att man kan springa sig igenom en skada.
 4. Att ”Piriformissyndrom” är en diagnos. ”Piriformissyndrom” beskrivs som att en spänd piriformismuskel trycker på ischiasnerven och ger upphov till ischiassmärta. Den egentliga anledningen till att piriformismuskeln är spänd är att kroppen vill avlasta ischiasnerven, som redan är irriterad, genom att utåtrotera benet. Den spända piriformismuskeln är med andra ord ett symptom på, och inte orsak till ischias.
 5. Att det är ok att ta smärtlindrande medicin för att kunna röra på dig (och till och med träna) vid ischias. Ta inte medicin för att klara av att röra på dig – att ta smärtlindrande medicin är som att stänga av brandlarmet utan att kolla om det faktiskt brinner!!
Piriformismuskeln är en del av sätet och dess funktion är att utåtrotera bäckenet/benet