Publicerad den

Bli hållningsmedveten och få ett bättre löpsteg!

Din Iphone påverkar din löpning negativt!

Igår när jag klev på tunnelbanan, blev jag så medveten om alla människor runt omkring mig. Alla satt eller stod med dålig hållning, både unga och äldre. Samtliga medpassagerare i min vagn, satt som ”en säck potatis” med blicken ner i telefonen…

Nacken och ryggen var framåtkutad och axlarna framåtroterade. Några som stod upp, ”hängde” i sin höft med översträckt knäled och säkerligen med inaktiva bål- och sätesmuskler. Tyvärr är detta inte alls ovanligt hos oss alla. Med medveten träning kan du bli bättre på att stå och sitta med god hållning. Det gynnar även din löpning…

1. Huvudet hänger framför lodlinjen → tungt för nacken att hålla upp 2. Nackens muskler får jobba på övertid för att hålla upp huvudet → värk i nacke (överansträngd) axlar och även huvudvärk är vanligt 3. Bröstryggen kutar → försvårar andning & bröstryggen blir stel 4. För att kompensera bröstryggens kut, kommer ländryggen att ta ut större svank → överansträngda ländryggsmuskler och värk i länden är vanligt 5. Sätet blir uttöjt → kroppen har svårt att aktivera sätesmusklerna 6. Knäleden översträcks → ledkapseln kan bli uttöjd på sikt 7. För stor vikt på hälarna 8. Hakan skjuts fram för att försöka hålla bra blickfokus när huvudet hänger framför lodlinjen 9. Bålen sträcks ut → kroppen har svårt att aktivera bålmusklerna & man får en onaturlig ”putmage” 10. Höft, ljumske och framsida lår sträcks ut (man hänger i höftleden) → kroppen har svårt att aktivera höftböjarmusklerna

1. Att ”säcka ihop” med överkroppen (kuta/böja fram i övre delen av ryggraden)

Musklerna mellan och runt skulderbladen är inaktiva (de försvagas då de inte ”behövs”). Uttöjda muskler mellan skulderbladen ”låter” även axlarna bli framåtrotera.

Kutad hållningen i bröstryggen påverkar ditt andningsmönstret negativt. Mer om andningen kan du läsa här och här. Kutad bröstrygg får kroppen att öka svanken för att hålla kroppen upprätt. Det ger även en ökad belastning för diskarna och nervrötter kan komma i kläm och bli irriterade. Ont i ländryggen är vanligt. Minskad rörlighet i bröstrygg gör att kroppen tenderar att försöka ta ut rörlighet i annan nivå (ländryggen eller nacken).

Hur påverkas din löpning? Framför allt påverkas andningen negativt, vilket såklart påverkar din ”ork”/förmåga att springa. Men även cirkulationen till säte, ben och vader blir sämre och du riskerar skador på sikt. Detta kan du läsa mer om här.

2. Att skjuta fram huvudet och böja fram nacken onaturligt

När huvudet är framskjutet och hamnar framför kroppen, blir huvudet ”tyngre” för nacken att bära/hålla på plats. Musklerna i nacken får jobba på övertid. Detta kan leda till överbelastning och skador. Vanligt är även huvudvärk och spänningsvärk ner i nacke och axlar.

Hur påverkas din löpning? Det är vanligt med höjda och spända axlar, vilket gör armpendlingen utmanande. Vilket stör rytmen i ditt löpsteg.

3. Att hänga i höftleden och ha översträckta knäleder

Att hänga i höftleden leder till att sätet (Gluteus Maximus) samt framsida lår och ljumskar hamnar i ett uttöjt läge, och har därmed en obefintlig aktivitet. Baksida lår (Hamstrings) och vader däremot får jobba ”på övertid” och är för aktiva. Att översträcka knälederna kan även töja ut ledkapseln.

Hur påverkas din löpning? Sätet (inklusive höftens utsida, Gluteus minimus och medius) är vår starkaste löpmuskel. Det är den som tar emot kraften och stabiliserar höften när du träffar marken och det är den som bör driva oss framåt (skjuta ifrån) i löpsteget. Är sätet inaktiv i din vardag, kan du inte räkna med att kroppen klarar av att ”koppla på” den när du ska springa. Du kommer troligen hamna i en ”sittande” position när du springer. Även onödiga sidorörelser är vanligt, då höften inte orkar hålla bäckenet stabilt i isättningen. Ett kraftlöst och samtidigt energislösande sätt att springa blir följden.

Ljumskarna och höftböjarmusklerna bör vara med och lyfta ditt knä i löpsteget, men samma sak händer här: Om musklerna är inaktiva till vardags, vill de inte jobba effektivt när du springer. Kroppen kommer att kompensera och hitta andra muskler som får jobba (övertid) på sätt de inte är vana vid/skapade för.

Baksida lår och vader (som redan i vardagen är för aktiva) kommer troligen att få slita ännu hårdare i löpningen. De ligger därmed i riskzoner för skador och överbelastning. Framför allt då cirkulationen i området dessutom inte är optimal.

4. När bäckenet skjuts/tippas fram som på bild B, får mag- och sätesmusklerna svårt att aktiveras

Hållning B leder till att inre magen (Transversus Abdominis) och även yttre magen hamnar i ett uttöjt läge och har svårt att aktiveras. Magmusklerna behövs då inte och förblir lata/inaktiva. De ytliga ryggmusklerna i ländryggen får jobba ”på övertid” och är för aktiva.

Hur påverkas din löpning? Bålen är centrum i kroppen och även i löpsteget. Det är via bålen du för över kraft mellan löpsteg och armarnas arbete etc. Om bålen inte orkar göra sitt jobb (hålla ryggen stabilt och föra över kraft), kommer dina armar och ben börja ”fladdra” mer i olika riktningar (t ex. överrotera) för att kompensera för bålens svaga jobb. Om sätet skrev jag under punkt 3 här ovan.

Här kan du läsa lite mer om neutral hållning och neutral svank samt se foto på hållning A!

PS. Kolla nästa gång någon springer förbi dig om deras rumpa ”dallrar”/gungar – då vet du att deras rumpa är inaktiv och inte hjälper till i löpsteget. Obs. detta har alltså ingenting med storleken av rumpa att göra 😉 Försök också att känna om din egna rumpa jobbar aktivt när du springer… eller finns där möjlighet till förbättring? / Sirpa